Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Górowo Iławeckie w liczbach

Geoportal Górowo Iławeckie

Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Górowo Iławeckie

Górowo Iławeckie, miasto w województwie warmińsko-mazurskim, powiat bartoszycki.

Powierzchnia miasta Górowo Iławeckie wynosi 3 km2, zajmuje 2477 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Miasto Górowo Iławeckie zamieszkuje 3 887 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 2146 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w mieście Górowo Iławeckie wynosi 1 171, jest 145 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Górowo Iławeckie. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Górowo Iławeckie prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Górowo Iławeckie.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 miasta Górowo Iławeckie: 32477
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w Górowie Iławeckiym: 16,409
Lesistość w % w Górowie Iławeckiym: 6,92139
Ludność na 1 km2 w Górowie Iławeckiym: 1 171145
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w Górowie Iławeckiym: -13,52294
Liczba ludności ogółem w Górowie Iławeckiym: 3 8872146
Stopa bezrobocia 2019r. w Górowie Iławeckiym: --
Stopa bezrobocia 2020r. w Górowie Iławeckiym: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w Górowie Iławeckiym: 10,34-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w Górowie Iławeckiym: 76,7-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w Górowie Iławeckiym: 110475
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w Górowie Iławeckiym: 6,9379
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w Górowie Iławeckiym: 83,1-
Szkoły podstawowe ogółem w Górowie Iławeckiym: 21845
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w Górowie Iławeckiym: 17717
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w Górowie Iławeckiym: 1 327,410
Przedszkola bez specjalnych w Górowie Iławeckiym: 11423
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w Górowie Iławeckiym: 406,0294
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w Górowie Iławeckiym: 60,62414
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w Górowie Iławeckiym: 0,52340
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w Górowie Iławeckiym: 1662023
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w Górowie Iławeckiym: 2 287-
Ceny mieszkań ogółem w Górowie Iławeckiym: 2 344-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w Górowie Iławeckiym: 3 983-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w Górowie Iławeckiym: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w Górowie Iławeckiym: 89,8158
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w Górowie Iławeckiym: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w Górowie Iławeckiym: 89,8264
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w Górowie Iławeckiym: 0,02167
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w Górowie Iławeckiym: 0,01986

Źródłem danych statystycznych dla miasta Górowo Iławeckie jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Górowo Iławeckie, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Górowo Iławeckie. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.